Welkom op onze website. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van EuroDiaxo met u regelen met betrekking tot deze website.

Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.


De term '[Eurodiaxo]' of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het hoofdkantoor [adres] is. Ons bedrijfsregistratienummer is [registratienummer bedrijf en plaats van registratie]. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.


Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:


De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Dit kan cookies gebruiken om surfvoorkeuren te controleren. Als u toestaat dat cookies worden gebruikt, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden:


Noch wij, noch enige derde partij biedt enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan ​​door de wet.


Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.


Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.


Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.


Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.


Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website (s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s). Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Polen.

Gebruikersvoorwaarden

Last update: 17 april 2019

Home  Profiel  Diensten  Recruitment  Portfolio  Investeerders  Partners  Contact

Zaken met EuroDiaxo

Toegankelijkheid

Disclaimer

Privacy verklaring

Gebruiksvoorwaarden

Sitemap


Legal

Facebook

Twitter

InstaGram


Social

Armii Krajowej 15/5,

62-500 Konin.

office@eurodiaxo.com


Neem contact met ons op

© 2019 EuroDiaxo Corporation. All Rights Reserved.